داوطلب کردن تیم

در روز اول سال 2020 ، 100 کارمند Kalilong برای صرف شام جمع می شوند. در طول شام ، ما بازی ها ، آواز ، رقص و غیره را برنامه ریزی می کنیم. مدیر کل آقای چن سخنرانی می کند و از همکارانی که سخت تلاش می کنند تقدیر می کند و به آنها پاداش می دهد تا در سال 2020 تلاش خود را ادامه دهند.

TEAM BULIDING

زمان ارسال: 21-20 آگوست